Det här gör vi

Ge för livet är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK), en församlingsrörelse med nära 130 års internationellt engagemang. Vi har funnits på plats i såväl Mellanöstern som på Balkan under decennier och vi märkte tidigt av vad som höll på att hända. Därför gjorde vi i september 2015 ett upprop för flyktingarna och det fick ett starkt gensvar både från församlingar och enskilda gåvogivare. Hela vägen från Syrien till Sverige har vi sedan dess gjort insatser för de människor som nu befinner sig på flykt undan krig och förföljelse. Här beskriver vi kortfattat vad vi har gjort, gör och planerar att göra.

I närområdet

Även om många flyktingar tagit sig till Europa så är det inte jämförbart med hur det ser ut i närområdet. Vår partner här heter Lebanese Society for Economic and Social Development (LSESD). De har ända sedan kriget i började bedrivit flyktingarbete i hela regionen. Våra insatser i närområdet är främst inriktade på matförsörjning, drägliga levnadsförhållanden samt grundläggande skolundervisning.

Syrien

Den stora majoriteten av flyktingarna är internflyktingar, dvs. de har flytt från sina hem till en annan lugnare del av landet. I Syrien fokuserar vi på att ge humanitär nödhjälp till familjer i staden Homs. Behovet av mat och hygienartiklar är enormt stort, vilket LSESD har möjlighet att distribuera tack vare sitt goda kontaktnät.

Libanon

Inget land har i förhållande till storleken på sin befolkning tagit emot så många flyktingar som Libanon har gjort. 2015 fanns över 1 miljon flyktingar i landet vilket innebär att de utgjorde en tredjedel av invånarna i landet. Här är vårt stöd främst riktat till familjer i flyktinglägren i Bekaadalen. Situationen i flyktinglägren är näst intill ohållbar. Ett särskilt fokus läggs här på att förmedla hygienartiklar, mat och utbildning till barn som befinner sig i en extremt utsatt och oklar situation.

Undervisning till barn på flykt

Undervisningsprogram hjälper miljoner barn som saknar annan skolgång.

Undervisningsprogram hjälper miljoner barn som saknar annan skolgång.

SAT-7 är en medieorganisation som ägs gemensamt av alla de större kristna kyrkorna i Mellanöstern och Nordafrika. Med början i mars 2015 har SAT-7 satsat särskilt på att ge undervisning till de 13 miljoner barn i regionen som inte har någon chans att gå i skola och som därför riskerar att bli något av en förlorad generation. Många av dem är just flyktingar från kriget i Syrien. SAT-7 sänder 5 dagar i veckan ett 90-minuters skolprogram där barn kan lära sig räkna, läsa och skriva på arabiska. Dessutom ingår lektioner i engelska och naturkunskap. Läroplanen har utvecklats i samarbete med UNICEF och följer den libanesiska läroplanen.

I Europa

Som en följd av politiska beslut och andra faktorer varierar flyktingströmmarna genom Europa men till de som tagit emot allra flest hör Grekland, Serbien och Kroatien.

Kroatien och Grekland

I Kroatien har vi Kroatiska Baptistunionen (länk endast på kroatiska) och Croatian Baptist Aid som partner. Det är en samarbetsorganisation för baptistförsamlingarna i landet. Baptistunionen var en av fem organisationer som hade tillstånd att arbeta i det läger som fanns i Opatovac, vilket rymde 4000-6000 personer. De gjorde även en stor insats i lägret i Slavonski Brod. Genomströmningen var hela tiden mycket stor och dagligen distribuerades mellan 500 och 1000 mat- och hygienpaket som, var lätta att ta med sig på vandringen genom Europa. Nu när lägren i Kroatien är stängda har insatsen fortsatt  i lägret vid  den lilla grekiska byn Ideomeni vid gränsen till Makedonien. Grekland är ett av de länder i Europa som har fått ta den hårdaste stöten under flyktingkrisen. Här prioriterar vi humanitär nödhjälp till flyktingfamiljer som befinner sig i grekiska gränsområden, främst bestående av mat och hygienartiklar.

Serbien

I Serbien heter vår samarbetspartner Bread of Life (Livets bröd). Under september till oktober började de hjälpa flyktingar genom att erbjuda lunchpaket, hygienartiklar, strumpor och underkläder vid busstationen i Belgrad. Tillsammans med den internationella organisationen Remar som vanligtvis arbetar med rehabilitering av drogmissbrukare fortsatte de att hjälpa. Remar fick tillstånd att arbeta i regimens båda läger i orterna Presevo och Sid, som ligger nära Serbiens gräns i söder respektive norr. Genom dem kunde Bread of Life ge flyktingar varm soppa, smörgåsar, lunchpaket, toalettartiklar, sockor, varma skor och – strax före jul – även julklappar till barnen. Bread of Life bidrog hela tiden också själva med volontärinsatser. På grund av att flyktingarna nu inte längre kommer genom Serbien är insatsen avslutad. De är dock beredda att öppna upp igen om läget förändras.

I Sverige

EFK är en församlingsrörelse som idag består av 304 församlingar i hela Sverige. Majoriteten av dessa församlingar är på olika sätt engagerade för nyanlända och asylsökande. Detta kan du läsa mer om på vår systersajt Öppna Kyrkan.

Insatser som planeras

I Libanon planeras just nu en insats med fokus på yrkesträning, så att flyktingar ska kunna generera en inkomst. Det är ett pilotprojekt som drivs i samarbete med LSESD i Libanon och Think and Do i Egypten. Det planeras också för att starta ett psykosocialt projekt med inriktning på att hjälpa människor som är drabbade av trauman. Det är ett projekt i samarbete med LSESD och MADEV i Egypten. Vi undersöker möjligheten för att göra insatser i Jordanien tillsammans med lokala partners. På samma sätt som Syrien har drabbats har även Jordanien fått ta emot en stor våg av flyktingar från Syrien. Även i Grekland undersöker vi möjligheten för mer långsiktigt inriktade insatser tillsammans med lokala partners. Genom att vi på EFK deltar i Europeiska Baptistfederationens (EBF) nätverk för flyktingfrågor undersöks också möjligheterna för flyktingarbete i södra Europa i samarbete med olika medlemmar inom EBF.

Facebook Twitter

Berätta gärna om vad vi gör för andra!

Pengar till EFK