Låt oss ge människor hopp!

Ge för livet är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK), en församlingsrörelse med nära 130 års internationellt engagemang. Vi har funnits på plats i såväl Mellanöstern som på Balkan under decennier och vi märkte tidigt av vad som höll på att hända. Därför gjorde vi i september 2015 ett upprop för flyktingarna och det fick ett starkt gensvar både från församlingar och enskilda gåvogivare. Hela vägen från Syrien till Sverige har vi sedan dess gjort insatser för de människor som nu befinner sig på flykt undan krig och förföljelse. Här beskriver vi kortfattat vad vi har gjort, gör och planerar att göra.

 

I närområdet

Även om många flyktingar tagit sig till Europa så är det inte jämförbart med hur det ser ut i närområdet. Vår partner här heter Lebanese Society for Economic and Social Development (LSESD). De har ända sedan kriget i började bedrivit flyktingarbete i hela regionen. Våra insatser i närområdet är främst inriktade på matförsörjning, drägliga levnadsförhållanden samt grundläggande skolundervisning.

Syrien

Den stora majoriteten av flyktingarna är internflyktingar, dvs. de har flytt från sina hem till en annan lugnare del av landet. I Syrien fokuserar vi på att ge humanitär nödhjälp till familjer i staden Homs. Behovet av mat och hygienartiklar är enormt stort, vilket vår lokala partner har möjlighet att distribuera tack vare sitt goda kontaktnät.

Libanon

Inget land har i förhållande till storleken på sin befolkning tagit emot så många flyktingar som Libanon har gjort. Just nu finns omkring 1 miljon flyktingar i landet vilket innebär att de utgör en fjärdedel av invånarna i landet. Här är vårt stöd främst riktat till familjer i flyktinglägren i Bekaadalen. Situationen i flyktinglägren är näst intill ohållbar. Ett särskilt fokus läggs här på att förmedla hygienartiklar, mat och utbildning till barn som befinner sig i en extremt utsatt och oklar situation.

Undervisning till barn på flykt

Undervisningsprogram hjälper miljoner barn som saknar annan skolgång.

Undervisningsprogram hjälper miljoner barn som saknar annan skolgång.

SAT-7 är en medieorganisation som ägs gemensamt av alla de större kristna kyrkorna i Mellanöstern och Nordafrika. Med början i mars 2015 har SAT-7 satsat särskilt på att ge undervisning till de många miljoner barn i regionen som inte har någon chans att gå i skola och som därför riskerar att bli något av en förlorad generation. Många av dem är just flyktingar från kriget i Syrien. SAT-7 sänder 5 dagar i veckan ett 90-minuters skolprogram där barn kan lära sig räkna, läsa och skriva på arabiska. Dessutom ingår lektioner i engelska och naturkunskap. Läroplanen har utvecklats i samarbete med UNICEF och följer den libanesiska läroplanen.

I Europa

Som en följd av politiska beslut och andra faktorer varierar flyktingströmmarna genom Europa men till de som tagit emot allra flest hör Grekland, Serbien och Kroatien. Just nu är situationen lite mindre akut i Europa men om läget förändras är vi beredda att återuppta insatserna.

I Kroatien har vi Kroatiska Baptistunionen (länk endast på kroatiska) och Croatian Baptist Aid som partners. Det är en samarbetsorganisation för baptistförsamlingarna i landet. Här har insatserna framför allt handlat om att distribuera mat- och hygienpaket som, är lätta att ta med sig på vandringen genom Europa.

I Serbien heter vår samarbetspartner Bread of Life (Livets bröd). Även här handlade hjälpen till flyktingar primärt om att erbjuda lunchpaket, hygienartiklar, strumpor och underkläder vid busstationen i Belgrad. Tillsammans med den internationella organisationen Remar som vanligtvis arbetar med rehabilitering av drogmissbrukare fortsatte de att hjälpa. Remar fick tillstånd att arbeta i regimens båda läger i orterna Presevo och Sid, som ligger nära Serbiens gräns i söder respektive norr. Genom dem kunde Bread of Life ge flyktingar varm soppa, smörgåsar, lunchpaket, toalettartiklar, sockor, varma skor och – strax före jul – även julklappar till barnen. Bread of Life bidrog hela tiden också själva med volontärinsatser.

Grekland är ett av de länder i Europa som har fått ta den hårdaste stöten under flyktingkrisen. Här har vi prioriterat vi humanitär nödhjälp till flyktingfamiljer som befinner sig i grekiska gränsområden, främst bestående av mat och hygienartiklar.

I Sverige

EFK är en församlingsrörelse som idag består av 304 församlingar i hela Sverige. Majoriteten av dessa församlingar är på olika sätt engagerade för nyanlända och asylsökande. Detta kan du läsa mer om på vår systersajt Öppna Kyrkan.

Insatser som planeras

Frågan om utbildning är akut och en nyckel både nu och för framtiden för en generation av unga syrier. Därför är SAT-7:s My School-satsning ett viktigt komplement till övriga insatser då man når långt in i områden där andra utvecklingsprojekt inte är möjliga. Här vill vi kunna skjuta till mer pengar en vad vi har möjlighet att göra just nu.

Det så kallade winterization-projektet (att göra människorna redo för vintern) i Libanon är ett återkommande behov och vi önskar fortsätta stödja även det.

2018 behöver vi bidra med insatser bland flyktingar i Bosnien, genom att förmedla volontärer för korttidsinsats till vår lokala samarbetspartner.

Facebook Twitter

Berätta gärna om flyktinginsatserna för andra!