Om Kampanjen

Om flyktingfadder

Flyktingfadder är ett initiativ från Evangeliska Frikyrkan (EFK) genom Ge för livet. Det är fortsättningen på det upprop som EFK gjorde i september 2015 för flyktingarna. Detta fick ett starkt gensvar både från församlingar och enskilda gåvogivare och tack vare detta kunde vi starta insatser i en rad av länder där EFK har nära samarbetspartners. Eftersom vi är på plats vet vi att de insatserna behöver fortsätta. Genom både egen personal och partnerorganisationer är vi ögonvittnen till de tragedier som människor drabbas av. Dagligen hör vi berättelser om hur människor tvingats lämna allt de har för att överleva. Men vi blir också vittnen till det hopp som tänds i samma människor, när de möts av ett vänligt ansikte och får ett mål mat eller nya strumpor.

Pengarna används där de behövs bäst just nu

Eftersom situationen förändras beroende på politiska beslut och andra faktorer kommer dina pengar att användas till de insatser som är viktigast just nu. Det kan vara inne i Syrien, i Libanon, Grekland eller på Balkan. Det kan faktiskt även gälla insatser i Sverige. Det viktigaste är att människor som förlorat allt får förutsättningar att komma på fötter igen.

Om detta är något du vill vara med och medverka till vill vi hälsa dig varmt välkommen som flyktingfadder!

Om Ge för livet

Ge för livet är en av Evangeliska Frikyrkans och Svenska Alliansmissionens insamlingskanaler. Idén föddes 1967 som ett lokalt initiativ i Aneby under namnet ”Aneby bygger i Indien”, som samlade in pengar för att bygga ett sjukhus i norra Indien. Initiativet fick snabbt spridning och efter några år var över 120 församlingar med i insamlingen, som då bytt namn till Bröd till bröder. Idag heter denna folkrörelse Ge för livet och även om det genom åren bytt skepnad ett antal gånger så är grundprincipen densamma: En spännande mångfald av kreativa insamlingsidéer som utvecklas främst i lokala initiativ och som går till humanitära projekt i hela världen.

Second Hand-verksamhet

Evangeliska Frikyrkan driver Second Hand-verksamheten Ge för livet Second Hand, som genom åren bidragit mycket till Ge för livet-projekt. Butikskedjan hette tidigare Bra & Begagnat men bytte 2016 namn till Ge för livet Second Hand.

Pålitlig insamling

Ge för livet har 90-konto och granskas av såväl Svensk Insamlingskontroll som externa revisorer. Därtill bygger mycket av verksamheten på ideellt engagemang, vilket håller våra administrationskostnader låga. På så sätt vet du att dina pengar når fram.

Vill du veta mer?

För mer information om Ge för livet eller om du vill genomföra en insamlingsaktivitet, besök www.geforlivet.se eller kontakta oss på info@efk.se eller 019-16 76 00.

Om Evangeliska Frikyrkan

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är ett av Sveriges största kristna samfund som idag består av drygt 300 församlingar och omkring 34 000 medlemmar över hela Sverige. I sin nuvarande form bildades EFK 1997 men de tre samfund som tillsammans bildade EFK grundades alla under andra halvan av 1800-talet. Då som nu är EFK i mångt och mycket en folkrörelse med stort hjärta för människor och det internationella engagemanget har funnits med sedan den allra första början. I slutet av 1800-talet sändes de första missionärerna ut och sedan dess har vi alltid haft personal ute i världen. Idag är EFK en högt respekterad och professionell organisation som genom åren bidragit till att ge miljontals människor ett bättre liv. Då som nu är det församlingar och individer med en orubblig övertygelse om att Guds kärlek gäller alla människor i hela världen och att vi har ett ansvar att förmedla den i ord och handling.

För mer information om Evangeliska Frikyrkan och vårt arbete, besök www.efk.se eller kontakta oss på info@efk.se eller 019-16 76 00.

Öppna kyrkan

Öppna Kyrkan är vår systersajt och riktar sig till dig som vill öppna kyrkan för asylsökande och nyanlända. Här finns mycket information, inspirerande exempel och konkreta förslag på vad ni som församling kan göra för att på bästa sätt hjälpa flyktingar här i Sverige. Läs mer på www.öppnakyrkan.se.

Oppna_kyrkan_header

Facebook Twitter

Berätta gärna om kampanjen för andra!

Kontakt

Om du har frågor eller tankar kring initiativet Flyktingfadder eller EFK:s internationella arbete får du gärna kontakta oss.

Hans_Lindstrand_DG_0412

Hans Lindstrand

Verksamhetschef för EFKs insamlingsenhet
070-524 38 75
hans.lindstrand@efk.se

Mattias+Davén_webb

Mattias Davén

Insamlingskommunikatör
019-16 76 25
mattias.daven@efk.se